جعبه
Box-08

جعبه

تولید جعبه با ضخامت های مختلف و روکش های مات و براق برای مصارف مختلف از قبیل دارویی، سررسید، هدایای تبلیغاتی، مواد غذایی و …..